1.మహిళా సాధికారత చట్టాలు – స్వయం సహాయక బృందాలు- ప్రభుత్వ పథకాలు | Telangana పంచాయతీ కార్యదర్శి

మహిళా సాధికారత చట్టాలు – స్వయం సహాయక బృందాలు- ప్రభుత్వ పథకాలు | Telangana పంచాయతీ కార్యదర్శి

2,325 total views, 4 views today

2,325 total views, 4 views today Home Panchayat Secretary Panchayat Secretary Class Telugu 8 మహిళా సాధికారత చట్టాలు – స్వయం సహాయక బృందాలు- ప్రభుత్వ పథకాలు | Telangana పంచాయతీ కార్యదర్శి Women Empowerment Laws – Self Help Groups – Government Schemes | Telangana Panchayat Secretary

Read More

Telangana Panchayat Secretary Notification 2018 | TSPSC 9355 Recruitment Posts |

306 total views, no views today

306 total views, no views today Telangana Panchayat Secretary Notification 2018 | TSPSC 9355 Recruitment Posts     క్లాస్ 9 :  పంచాయతీ కార్యదర్శి అకౌంటింగ్ | Panchayat Secretary Accounting Paper-2 | Telangana TS ?https://youtu.be/9zKkOsVzdrQ ? క్లాస్ 8 : మహిళా సాధికారత, వివిధ రకాల చట్టాలు, ప్రభుత్వ పథకాలు, స్వయం సహాయక బృందాలు ?????????https://youtu.be/kFl04VWCjYs క్లాస్ 7 : తెలంగాణ గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ , […]

Read More

Telangana Panchayat Secretary Paper 2 Syllabus | Questions and Exam Pattern

332 total views, 2 views today

332 total views, 2 views today Telangana Panchayat Secretary Paper 2 Syllabus | Questions and Exam Pattern   ? క్లాస్ 9 :  పంచాయతీ కార్యదర్శి అకౌంటింగ్ | Panchayat Secretary Accounting Paper-2 | Telangana TS ?https://youtu.be/9zKkOsVzdrQ ? క్లాస్ 8 : మహిళా సాధికారత, వివిధ రకాల చట్టాలు, ప్రభుత్వ పథకాలు, స్వయం సహాయక బృందాలు ?????????https://youtu.be/kFl04VWCjYs క్లాస్ 7 : తెలంగాణ గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ , […]

Read More

పంచాయతీ కార్యదర్శి విధులు అధికారాలు బాధ్యతలు – Panchayat Secretary Special

11,007 total views, 21 views today

11,007 total views, 21 views today Home Panchayat Secretary Panchayat Secretary Class Telugu 2 పంచాయతీ కార్యదర్శి విధులు అధికారాలు బాధ్యతలు – Panchayat Secretary Special పంచాయతీ కార్యదర్శి విధులు అధికారాలు బాధ్యతలు – Panchayat Secretary Special In This Post We Cover panchayat secretary roles and responsibilities in Telangana

Read More