TS Police Constable History Material Bits – Shatavahanulu(శాతవాహనులు)

580 total views, 1 views today

TS Police Constable History Material Bits – Shatavahanulu(శాతవాహనులు)

TS Police Constable History Material Bits – Shatavahanulu(శాతవాహనులు)
1). ప్రాచీన కాల మూలాధారాలను తెలుగువారిని గురించి ప్రస్తావించినది ?

జ: ఐతరేయ బ్రాహ్మణం

2). ఆంధ్రులు మౌర్య సామ్రాజ్యం లోని వారిని అశోకుడు ఈ శాసనం వివరించింది ?

జ: 13వ శిలాశాసనం

3). ఆంధ్ర శబ్దాన్ని భాషాపరమైనదిగా మొదటిసారిగా ఎపుడు గుర్తించారు ?

జ: నందంపూడి శాసనంలో

4). శాతవాహన రాజ్య స్థాపకుడు ఎవరు ?

జ: శ్రీముఖుడు

5). ఆంధ్రులు పట్టణాలు సైనిక బలగాలు గురించి తెలిపిన గ్రీకు రాయబారి ఎవరు ?

జ: మెగస్తనీస్

6). ఇటీవల కోటిలింగాలలో లభించిన నాణేలు ఎవరికి చెందినవి ?

జ: శ్రీముఖుడు

7). శాతవాహనులు హలుడు సంఖ్య ఎంత ?

జ: 17

8). కవి వత్సలుడు అని ఎవరిని అంటారు ?

జ: హలుడు

9). శ్రీ పర్వతం పై పారావత విహరాన్ని ఎవరి కోసం నిర్మించారు ?

జ: ఆచార్య నాగార్జునుడు

10). సుహృల్లేఖ గ్రంథ రచయిత ఎవరు ?

జ: నాగార్జునుడు

TS Police Constable History Material – Shatavahanulu(శాతవాహనులు)

11). మ్యాకదొని శాసనం ఎక్కడ లభించింది ?

జ: బళ్లారి

12). లేఖకుడు అనే ఉద్యోగి విధి ఏమిటి ?

జ: రాజా పత్రాలను భద్రపరచటం

13). పట్టణ పాలన నిర్వహించే నిగమ సచల ప్రస్తావన ఎక్కడ ఉంది ?

జ: భట్టిప్రోలు శాసనం

14). గుమిక అంటే ?

జ: గ్రామ అధికారి

15). గహపతులు అంటే ?

జ: నిగమ సచల సభ్యులు

16). తెరచాప స్తంభాలున్న నాణేలు ఎవరివి ?

జ: శాతవాహనులు

17). శాతవాహనుల నాణేలు తయారీ కేంద్రం ఎక్కడ లభించింది ?

జ: కొండాపూర్

18). శాతవాహనులు నాణేలు ఏ లిపిలో ఉన్నవి ?

జ: బ్రహ్మీ

19). సార్థవాహకులు అంటే ?

జ: విదేశాలలో వర్తకం చేసేవారు

20). తమ పేర్లతో పాటు మాతృనామాలను ఏ రాజులు ధరించారు ?

జ: శాతవాహనులు

TS Police Constable History Material – Shatavahanulu(శాతవాహనులు)

21). శాతవాహనుల నాణేలు ప్రాచీనమైనవి ఏ లోహంతో తయారు చేశారు ?

జ: సీసం

22). జోగుల్తంబి తరహా నాణేలు ఎవరిది ?

జ: శాతవాహనులు

23). శాతవాహనులు ఎవరు ?

జ: బ్రాహ్మణులు

24). హిందూమతంలోని ఏ శాఖను ప్రజలు ఆదరించారు?

జ: పౌరాణిక

25). ఆంధ్ర దేశంలో తొలి శివలింగం ఎక్కడ లభించింది?

జ: గుడిమల్లం

26). సమయసారం గ్రంథ రచయిత ఎవరు ?

జ: కొండ కుందా చార్యుడు

27). కరీంనగర్ జిల్లా లో మునుల గుట్ట ఏ మతానికి చెందినది ?

జ: జైనమతం

28). దక్షిణ పదంలోని తొలి బౌద్ధ గుహలు ఎవరి కాలానికి చెందినవి ?

జ: శాతవాహనులు

29). పూర్వ శైల, అపరశైవ అనే బౌద్ధ మత శాఖల వారు ఆంధ్రదేశంలో అక్కడ నివసించే వారు ?

జ: నాగార్జునకొండ

30). ఆంధ్రదేశంలో రాతిని తొలిచి నిర్మించిన ఏకైక గుహఆలయం ఎక్కడ ఉంది ?

జ: గుంటుపల్లి

TS Police Constable History Material Bits – Shatavahanulu(శాతవాహనులు)

31). అమరావతీ స్తూపానికి ప్రాకారాన్ని నిర్మించినవారు?

జ: ఆచార్య నాగార్జునుడు

32). శాతవాహన అధికార భాష ఏది ?

జ: ప్రాకృతం

33). శాతవాహనులు ఆంధ్ర బృత్యులు అని పేర్కొన్నవారు?

జ: భండార్కర్

34). అస్మిక రాజైన శాతకర్ణి చేతిలో కళింగ ప్రభువు ఖారవేలుడు పరాజితుడైన తెలిపే జాతక సాహిత్యం ఏది?

జ: చుళ్లకళింగ జాతకం

35). హాలికులు అంటే ఎవరు ?

జ: వ్యవసాయ దారులు

36). సాంచి స్తూప దక్షిణ ద్వారం పై శాసనం చెక్కించింది ఎవరు ?

జ: వశిష్ట పుత్ర ఆనందుడు

37). బృహత్కథ రచయిత ఎవరు ?

జ: గుణాడ్యుడు

38). శాతవాహన కాలం నాటి కుటుంబ వ్యవస్థ ?

జ: పితృస్వామ్య వ్యవస్థ

39). నాణేఘాట్ శాసనాన్ని వేయించింది ఎవరు ?

జ: నాగనిక

40). నాసిక్ శాసనం ఎవరి గొప్పతనాన్ని తెలియజేస్తుంది?

జ: గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి

TS Police Constable History Material – Shatavahanulu(శాతవాహనులు)

41). రజ్జువాహకులు అంటే ఎవరు ?

జ: భూమిని కొలిచేవారు

42). మధ్యప్రదేశ్లోని జోగులు తంబి వద్ద దొరికిన నాణేలు ఎవరివి ?

జ: గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి

43). గాధా సప్తశతి గ్రంథ రచయిత ఎవరు ?

జ: హాలుడు

44). శాతవాహనులు శాసనాలు వేసేటప్పుడు ఎవరికి నమస్కారాలు తెలిపేవారు ?

జ: అష్ట దిక్పాలక వైదిక దేవతలకు

45). గాధాసప్తసతి గ్రంధ రచన ఏ దేవుడు స్తుతితో మొదలయింది ?

జ: శివ స్తోత్రం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.