గ్రూప్ 3 ప్రిలిమ్స్ పరీక్షలో వ్యోమ టెస్ట్ సిరీస్ నుండి 68 ప్రశ్నలు ?

గ్రూప్ 3 ప్రిలిమ్స్ పరీక్షలో వ్యోమ టెస్ట్ సిరీస్ నుండి 68 ప్రశ్నలు ? గ్రూప్ 3 ప్రిలిమ్స్ పరీక్షలో వ్యోమ టెస్ట్ సిరీస్ నుండి 68 ప్రశ్నలు ? 21-ఏప్రిల్ -2019న జరిగిన గ్రూప్ 3 పరీక్షలో మా టెస్ట్ సిరీస్ నుండి 68/150 ప్రశ్నలు వచ్చినందుకు మేము గర్విస్తున్నాం, అంతేగాక మేము ప్రతి రోజు అందించిన కరెంటు అఫైర్స్ మరియు ఎగ్జాం గైడెన్స్ వీడియోస్ అభ్యర్థులకు ఎంతగానో ఈ పరీక్ష లో ఉపయోగపడినవి అని […]

Read More